Рибаков Олександр Володимирович: другие произведения.

Отчет: Отчет про сплав по Южному Бугу

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
 • Оставить комментарий
 • © Copyright Рибаков Олександр Володимирович (kamyanets@mail.ru)
 • Обновлено: 10/04/2011. 15k. Статистика.
 • Отчет. Водный:Карпаты ,Украина , 200 км , 3 к/с , Ноги
 • Дата похода 23/07/2006 {7 дн}
 • Маршрут: м.Гайворон - р.Южный Буг - с.Сальково – с.Дубњнове – м.Первомайськ – м.ЮжноукраЏнськ
 •  Ваша оценка:
 • Аннотация:
  Отчет про сплав по Южному Бугу на катамаранах и байдарках

 •   
    ЗвЄт
    про водну спортивно-пЄзнавальну мандрЄвку
    
    ЃII категорЄNo складностЄ
    рЄкою ПЄвденний Буг
    здЄйснену з 4 по 15 квЄтня 2006 року
    
    
    Маршрутна книжка Љ7/06
    КерЄвник групи: Рибаков Олександр
    м. Кам"янець-ПодЄльський,
    пр.Грушевського, 62а/27
    тел. 8067 99 18 254
    
    
    Маршрутно - квалЄфЄкацЄйна комЄсЄя розглянула звЄт Є вважаЊ, що похЄд може бути зараховано всЄм учасникам та керЄвнику Рибакову Олександру, як похЄд ЃЃЃ категорЄNo складностЄ.
    ЗвЄт використовувати Є зберЄгати в ТернопЄльському ОблспорттурклубЄ,
     Живова, 30
    
    
    
    (дата) (пЄдпис голови МКК)
    АнотацЄя
    
    Район подорожЄ - рЄка ПЄвденний Буг. Основною метою подорожЄ Њ: розвЄдувальна (вивчення стану рЄчки, рЄвня складностЄ перешкод ), спортивна (пЄдвищити технЄчну та тактичну пЄдготовку учасникЄв, Noх фЄзичнЄ Є морально-психологЄчнЄ якостЄ, пЄдготовка учасникЄв до мандрЄвок у перЄод мЄжсезоння за несприятливих погодних умов ), пЄзнавальна (розвЄдка мЄсць стоянок, джерела на маршрутЄ,ознайомлення з краЊзнавчими об"Њктами).
    
    
    
    
    
    
    
    
    ЗмЄст
    АнотацЄя 3
    ЗмЄст 3
    Схема проходження маршруту 4
    ДодатковЄ вЄдомостЄ про подорож 5
    Склад учасникЄв 5
    ВЄдомостЄ про район подорожЄ 6
    ГрафЄк руху по маршруту 7
    ТехнЄчний опис мандрЄвки 8
    ПЄдсумки, висновки, рекомендацЄNo 12
    
    ДодатковЄ вЄдомостЄ про подорож
    
    Вид туризму - водний, на байдарках та катамаранах.
    
    Нитка маршруту: м.Гайворон - с.Сальково - с.ДубЄнове - м.Первомайськ - м.ЮжноукраNoнськ
    
    ПротяжнЄсть активноNo частини маршруту - 156 км.
    
    ТривалЄсть активноNo частини - 10 днЄв.
    
    АварЄйнЄ варЄанти: у випадку травми, пошкодження байдарки або стихЄйного лиха група сходить у найближчий населений пункт Є звЄдти виNoжджаЊ автомобЄльним або залЄзничним транспортом.
    
    
    Склад учасникЄв
    водноNo мандрЄвки ЃЃЃ к.с. рЄкою ПЄвденний Буг
    
    м.Гайворон - с.Сальково - с.ДубЄнове - м.Первомайськ - м.ЮжноукраNoнськ
    
    1. Рибаков Олександр - керЄвник, 1982 р. народження, досвЄд 4 к.с.
    2. Горон Володимир - капЄтан байдарки, 1981 р. народження, досвЄд 4 к.с.
    3. Жовтоголовий АндрЄй - капЄтан катамарану, 1978 р. народження, досвЄд 3 к.с.
    4. Забуга Петро - завЄдуючий спорядженням, 1984 р. народження, досвЄд 2 к.с.
    5. Кашуба Юля - завгосп, 1980 р. народження, досвЄд 2 к.с.
    6. КушнЄр Любомир - метеоролог, 1976 р. народження, досвЄд ПВД
    7. Олешко АндрЄй - фотограф, 1984 р. народження, досвЄд ПВД
    
    
    
    ВЄдомостЄ про район подорожЄ
    СезоннЄсть: травень - вересень. КатегорЄя складностЄ - III.
    Маршрут проходить по КЄровоградськЄй та МиколаNoвськЄй областям. Початок його - у мЄстЄ Є станцЄNo Гайворон. Судна варто спускати на воду: у буднЄ днЄ - нижче греблЄ ГЕС; у свята Є вихЄднЄ днЄ - щити закритЄ Є порожиста дЄлянка нижче греблЄ непрохЄдна. ВЄдразу пЄсля греблЄ порЄг, а злЄва кар'Њр по видобутку гранЄту Є гнейсЄв. ВЄд Гайворона до села Завалля ПЄвденний Буг йде у вузькому долЄ, стиснутоNo високими скелястими берегами. РЄка звиваЊться серед скель, створюючи низку порогЄв Є перекатЄв.
    ПЄсля с.Заваллля береги знижуються - правий зайнятий широкою заплавою, а лЄвий мЄсцями заболочений. У 5,5 км вЄд села Саврань обнос греблЄ ГЕС. Нижче Дубинова рЄка розгалужуЊться на два рукави. ВЄд Каширо-ОлександрЄвки до Ониськово уздовж правого берега простягнувся лЄс. До м. Голта (в минулому - Первомайська) ПЄвденний Буг швидко тече у глибокому, мальовничому долЄ. НевеличкЄ гаNo на спадистих дЄлянках берега чергуються зЄ стрЄмкими скелями. ЧастЄ кам'янЄ кар"Њри. Коло с.Чаусово мЄж високими гранЄтними берегами - зелений острЄвець. ВЄд Гайворона до м. Голта 12 коротких обносЄв мЄрошницьких гребель, а в м. Голта обнос греблЄ ГЕС.
    За м. Голта, бЄля с. МЄгЄя, одна з найкрасивЄших Є складних дЄлянок рЄки. У цьому мЄсцЄ ПЄвденний Буг розбиваЊться кам'яною грядою на рукави. РЄчище захаращене вигадливими скелями. МаЊ бути подвЄйний обнос - греблЄ МигЄйськоNo ГЕС Є греблЄ млина. За МигЄйським островом - великий кам'яний кар'Њр Є група МигЄйських порогЄв. џх можна пройти пЄсля попереднього огляду.
    
    ТехнЄчний опис мандрЄвки
    ДЕНЬ 0
    5.50 виNoзд з Тернполя до ВЄнницЄ
    11.20 ВЄнниця. Сидимо на перонЄ Є по черзЄ ходимо в мЄсто. Купили РЄа+. ЗгадуЊмо походы в Карпаты
    14.00 потяг на Гайворон. Аналог ШепетЄвки (зупинки коло кожного стовпа). БЄйки бабусь при посадцЄ.
    21.50 ми в ГайворонЄ. Пошук таксЄ Є за 10 грн речЄ поNoхали на дамбу. Ми йдемо пЄшки через мЄсто.
    22.12 - 22.38 перехЄд до рЄки з наплЄчниками. Близько 2 км.
    табЄр табЄр ми розбили на правому березЄ Бугу. ПЄсля дамби дорога йде на пЄдйом Є метрЄв 300 пЄсля дамби другий поворот на польову дорогу на лЄво (поблизу бЄлого стовпа). Через 300 м руху по верхньому плато - спуск вниз до рЄки Є там гарна площадка пЄд скелями. Близько рЄка, ЛЕП. Долина залита водою, поросла вербами у кущами. ЗгадуЊмо сплавы по ДнеструШумить Гайворонський порЄг. Вода: за ЛЕПом поблизу хатинок Њ криничка.
    ДЕНЬ 1
    ранок ПорЄг залитий - не видно жодного каменя. Погода нормальна. МЄнлива хмарнЄсть. МЄсцями видно сонце.
    6.00 - 6.30 вставання.
    6.30 - 12.00 збЄр суден, снЄданок, запаковка продуктЄв.
     плануЊмо зробити пробне проходження порогу на пустих судах, але, побачивши скЄльки треба буде обносити, Є "що вовк не такий страшний, як вЄн гарчить", вирЄшили йти одразу. Потренувались на валах вЄ ГЕС. Запакувались Є гайда.
    13.10 вЄдчалили
    13.20 пЄсля огляду першоNo частини порогу пЄшли вперед. Перший - кат (ЖАР, АнархЄя, Любчик), другий - байда Лунь Болотяний (Горон В., Забуга П.), третЄ - Кам"янець Є Кашуба. Фотоапарат я залишив на катЄ, щоб не замочити 
    порЄг Гайворонський ПорЄг складаЊться з 4 гряд. Перша - найдовша. ПЄсля 4 гряди - ЛЕП. В 2 Є 4 грядЄ - на виходЄ - зливи. ВсЄ гряди проходимо тримаючись основноNo струNo. Вода дуже висок, фактично немаЊ жодного каменя (порЄвняно з лЄтом 2003 р). Вали 1 - 1.5 м, Њ кЄлька бочок. ВсЄ гряди крЄм 1-оNo проходили без розвЄдки. ВсЄ матроси мокрЄ. НакриваЊ з головою. Майже як на сплаве по Черемошу
    с.СоломЄя руNoни маЊтку Потоцького. ОстрЄв Є шивера - порЄг МЄцкевича. ЛВ прохЄд Њ простЄшим.
     Через 300 м - острЄв Є перекат
    14.22 шосейний мЄст Є велике село на ЛВ березЄ. На правому теж село Є пам"ятник - Хащевате-Бугове. 100 м пЄсля мосту - ЛЕП
    14.40 - 15.10 обЄд-перекус на березЄ.
    15.16 шивера, гарнЄ скелЄ на ПР березЄ Є стоянки
     пЄсля гарних скель Є пЄсля правого повороту рЄки - шивера. ЗахЄд - центр, вихЄд - правий. На ЛВ березЄ - поч.села.
    15.40 на ЛВ березЄ на верху - труби заводу, а на самому березЄ - якась бЄла будЄвля Є низький трос.
    16.30 старий шосейний мЄст - с.Завалля.
    17.30 дамба пЄсля с.Завалля - 7 км. Проходження на катЄ. ТабЄр на ПР березЄ пЄсля дамби поблизу закинутого пЄонер табору.
    21.32 вЄдбЄй. Погода була сонячна цЄлий день.
    ДЕНЬ 2
    6.00 вставання чергових.
    6.30 загальне вставання. Руханка, снЄданок, прибирання територЄNo.
    9.30 вЄдчал. Погода зЄпсувалась. Дощ, вЄтер.
     ВЄд табору до моста через Буг (траса КиNoв-Одеса) була тЄльки одна перешкода - перекат в с.Саврань за впадЄнням рЄки Савранки. Тягнемо кат на буксирЄ.
     ПЄсля мосту - перекат Є зруйнований млин - с.Лопулово. В с.Люшновате - ще один злив. Проходили справа.
    17.00 розбиваЊмо табЄр на ПР березЄ навпроти села Зелена Левада, в кЄнцЄ села. Вода в селЄ. ЦЄлий день падав дощ але пЄд вечЄр погода покращилась.
    ДЕНЬ 3
    8.40 вЄдчалили, через 2 км - перекат - на ПР березЄ - руNoни млина.
    9.50 острЄв, ПР протока - млин - с.В.Мечетня
    10.37 водозабЄр - с.Довга Пристань на горбку на ЛВ березЄ.
    13.00 понтонний мЄст - с.Чаусово (низько). ГарнЄ будинки на ПР березЄ.
     пЄсля мосту - ЧаусЄвська шивера - 3 гряди. Проходили тримаючись правого боку.
     пЄсля шивери - ще один простий перекат.
    14.20 мЄст Є завод перед Первомайском. ПЄсля них - острови, млин на ПР березЄ Є перекати.
     йдемо по водосховищу. Лунь тягне кат. ЗустрЄчний вЄтер.
    16.00 - 16.20 обнос плотини
    17.00 великий острЄв пЄсля мЄста. ПЄшли в ЛВ протоку. Злив, розвЄдка, кат пЄшов Є застряг в бочцЄ. Фотоапарат - мокрий. ТабЄр нижче зливу на ПР березЄ протоки - на островЄ.
    ДЕНЬ 4
    7.00 загальне вставання, збЄр, снЄданок
     ГВ, РО, ЗП, ЖАР на катЄ без речей - проходимо злив ще раз. ПотЄм проходимо пЄд лЄвий берег - через руNoни млина з маневром - без проблем. ВирЄшуЊмо сходити на байдЄ: РО Є ГВ. ЗП, ЖАР, АнархЄя Є Любчик - страховка зверху, щоб вибивати з бочки. Байда - розгон - злив - бочка - зупинка - розворот - кЄль. РО Є ГВ на берег з веслами, а кат пройшовши злив - ловить байду.
     перекус в таборЄ
    13.20 вЄдчал
    15.00 почалися МЄгЄйськЄ пороги. РозвЄдка (Лунь по правому березЄ), рафт - по лЄвому. ВирЄшили йти лЄвим бортом. На переходЄ до млина Њ ще 2 складнЄших мЄсця. СтруNo, камЄння, улов - потрЄбен маневр. Дуже висока вода, протоки з"ЊднанЄ у багатьох мЄсцях.
    15.00 - 16.00 кЄлька разЄв на катЄ проходимо малу МЄгЄю (м"ясорубку) рЄзними складами, а потЄм на рафтЄ ГВ Є РО. Обноси по ЛВ березЄ.
    
     набрали води в селЄ, купили хлЄба Є пЄшли на табЄр на ПР берег. До обЄда - дощ, а пЄсля обЄду погода пЄшла на покращення.
     розбили табЄр одразу на поч. галявини, що знаходиться на ПР березЄ паралельно порогу. ПорЄг шумить. Сушимось, вЄдпочиваЊмо, молоко, дров обмаль, варимо на газЄ.
    ДЕНЬ 5
    6.00 вставання чергових
    7.00 загальне вставання, руханка, снЄданок. Сонце - сушимось. СьогоднЄ Любчик уже виNoжджаЊ.
     Огляд порогу - огого. Багато води, струя, перед розгалуженням рЄки здоровенний пульсуючий вал (ранЄше там був камЄнь - жандарм). Багато бочок. Але якщо триматись ПР борту, то пройти можна цЄлком безпечно.
    11.20 речЄ Є суда - ближче до порогу.
     Ми (ГВ,РО,ЖАР,ЗП) - по правому борту на катЄ - без проблем. Ми - через вал Є в середнЄ ворота - без проблем. Довгий обнос по ПР березЄ через горб. Любчик, АнархЄя, ЖАР Є ЗП - по правому борту. ЗП, КЮ, АнархЄя, Любчик - по правому борту. Ми - через вал Є в ЧервонЄ ворота. ТренуЊмось. Обнос по ЛВ берегу. Одесити. Ми - через вал Є на страховку одеситЄв. ТренуЊмось.
     обЄд, розбЄр Луня, Любчик - додому. ВсЄ речЄ на кат Є ГВ, ЗП, ЖАР, АнархЄя - по правому борту. РО Є КЮ на рафтЄ - по правому борту - без проблем.
     ПЄсля МЄгЄNo - кЄлька перекатЄв, потЄм - 1 км Є гарна довга шивера - 200 м. Вали до 1 - 1.5 м, по центру серЄя бочок, перша - найбЄльша. На правому березЄ - пробитЄ скелелазнЄ маршрути. Ще одна шивера.
    16.55 мЄст через рЄку Є на ЛВ березЄ село СеменЄвка.Набрали води. Жара.
     одрузу - широка мЄлина Є шивера.
     через 30 хв шивера (перекат) ЛьвЄвський Млин. (на ПР березЄ с.ЛьвЄв) ТбЄр на лв березЄ пЄд скелями - 200 м нижче шивери. Гарне мЄсце, але мало дров Є води не помЄтили.
    ДЕНЬ 6
     довго чекали сонечко, тому вЄдчал - 10.20. Сонце Є свЄжий вЄтер.
    11.45 паромна переправа - м.ПЄвд.Укр. Низький трос.
     одразу - 2 острови. ПЄшли в центральну протоку. - порЄг КонтстянтинЄвський. Гарний, маневр, бочки, вали 1-1.5 м. Права протока - дамба !!!
    12.30 - 13.00 перекус на пляжЄ
    13.00 ми на ГардЄ.
    15.00 виNoзд
    
    Рафтинг на Южном Буге - отличный вид активного отдыха в Украине
    
    ПЄдсумки, висновки, рекомендацЄNo
    
    Весняна висока вода значно ускладнюЊ проходження певних порогЄв, одночасно заливаючи камЄння, що захаращуЊ рЄчку влЄтку. Тобто слалому менше, але з рЄкою потрЄбно бути уважним, все ж вона весною набираЊ сили. Так, розслабленЄсть наприкЄнцЄ дня Є неуважне ставлення до перешкоди (злив бЄля млина перед МЄгЄЊю) спричинили аварЄйну ситуацЄю з катамараном четвЄркою. Судно увЄйшло в злив з бочкою без достатньоNo швидкостЄ. В результатЄ затрималось в нЄй на кЄлька хвилин. Водою було зЄрвано кЄлька сумок, але врештЄ бочка вЄдпустила, спорядження було виловлено. Наступного дня, набравши швидкЄсть, катамаран проскочив бочку без найменшоNo затримки.
    НайскладнЄша природна перешкода на маршрутЄ - МЄгЄйський порЄг - зручна для тренування, багаторазових сплавЄв (з обносом вверх по берегу).
    Злив дамби в ЗаваллЄ досить небезпечний. При його проходженнЄ екЄпаж працював максимально Єнтенсивно, проте зворотня течЄя бочки таки зупинила судно на кЄлька секунд.
    Загалом маршрут плавно набираЊ складностЄ, готуючи учасникЄв до МЄгЄNo.
    ЦЄкавЄсть становить очевидно тЄльки весною.
    Варто проходити або досвЄдченим екЄпажам байдарок або з пЄдстраховкою катамараном.
    
 • Оставить комментарий
 • © Copyright Рибаков Олександр Володимирович (kamyanets@mail.ru)
 • Обновлено: 10/04/2011. 15k. Статистика.
 • Водный:Карпаты
 •  Ваша оценка:

  Техподдержка: Петриенко Павел.
  Активный туризм
  ОТЧЕТЫ

  Это наша кнопка